هشدار به آرایشگران مردی که به خانم‌ها خدمات می‌دهند

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه تاکید کرد اگر گزارشی مبنی بر فعالیت آقایان برای ارائه خدمات آرایشگری به بانوان دریافت شود، قطعا این موضوع را از طریق دادستانی دنبال خواهیم کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات