چرا رضا رشیدپور با این بچه ۱۰ساله، بازی کرد؟

شنبه گذشته برنامه حالا خورشید با اجرای رضا رشیدپور میزبان پسربچه ١٠ساله نابغه‌ای بود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات