چرا بعد از 31سال،امیرحاج رضایی در تلویزیون ممنوع التصویر شد؟

روزنامه شهروند با امیرحاج رضایی کارشناس مشهور ورزشی تلویزیون مصاحبه کرده است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات