خودکشی زن باردار در ایستگاه مترو

در یکی از ایستگاه‌های مترو در انگلیس، زن بارداری بعد از سقوط روی ریل قطار، صحنه دلخراشی را رقم زد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات