مجری معروف رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری می شود

مجری پرآوازه آمریکایی قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ این کشور شرکت کنند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات