واکنش‌بنیاد‌شهید‌به‌شهید‌محسوب‌نشدن‌آتش‌ نشان‌ها

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد شهید در مورد شهدای آتش نشان به عنوان شهدای خدمت بر اساس ضوابط و مقررات عمل می‌کند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات