انتقاد صالحی از ممانعت انگلیس در فروش کیک‌زرد به ایران

صالحی در دیدار جک استراو با بیان اینکه در صورت نقض برجام، ایران براساس شرایط روز تصمیمات مقتضی را اتخاذ می کند، به بدعهدی طرف مقابل از جمله ایجاد مانع توسط انگلستان در مسیر تحقق فروش 900 تن کیک زرد قزاقستان اشاره کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات