بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی کشور

به گفته عسگر اولادی؛ میزان ارز دریافتی از محل صادرات خشکبار حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که پسته یک میلیارد ازاین میزان را به خود اختصاص داده است. این بخش پس از صادرات محصولات پتروشیمی، بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی کشور است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات