چین ساخت پایگاه نظامی در نزدیکی مرز ایران را رد کرد

وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها مبنی بر ساخت پایگاه نظامی در استان بلوچستان پاکستان و نزدیک به بندر چابهار ایران را رد کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات