اتحادیه اروپا: برجام باید حفظ و نگهداری شود

برجام در حال میوه دادن است و ما از این توافق و اجرای آن حمایت می‌کنیم.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات