جزییاتی از عملیات نجات نفتکش ایرانی

آتش سوزی نفتکش ایرانی در دریای چین شرقی ناشی از سوختن محموله این کشتی بوده و این مسئله میزان نفتی که ممکن است به دریا راه پیدا کرده و باعث صدمات محیط زیستی گسترده شود را کمتر می‌کند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات