دلایل برتری قرآن نسبت به دیگر معجزات/ چرا پیامبران به معجزه نیاز دارند؟

پیامبران باید نشانه‌اى داشته باشند که علامت امتیاز آنان از مدعیان دروغین و سند حقانیت آنها باشد و همان‌طور که از لفظ «معجزه» پیدا است باید پیامبر(ص) قدرت بر انجام اعمال خارق‌العاده‌اى داشته باشد که دیگران از انجام آن عاجز باشند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات