نمایشگاه نقاشی «صنایع مستظرفه» در کاخ سعد آباد برگزار می‌شود

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ۲۶ دی میزبان تابلوهای نقاشی مهدی ساروخانی با عنوان «صنایع مستظرفه» با موضوع آثار تلفیقی از اشخاص گذشته در فضاهای امروزی خواهد بود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات