ظریف: گفتگوی فرهنگی امروز یک ضرورت امنیتی و حیاتی برای همه است

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه نیاز ما امروز مقابله با فرهنگ افراط است، گفت: گفتگوی فرهنگی امروز یک ضرورت امنیتی و حیاتی برای همه است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات