قیمت نفت برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت

قیمت نفت طی هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت و نفت برنت 3.3 درصد و نفت خام آمریکا 4.7 درصد افزایش ارزش را ثبت کردند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات