اجرای فاز جدید طرح تأمین تجهیزات توانبخشی معلولان در نقاط محروم

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: فاز جدید طرح تأمین تجهیزات توانبخشی ویژه معلولان در نقاط آسیب خیز و حاشیه‌ای کشور در حال اجرا است تا در یک زمان بندی مشخص به افراد شناسایی شده وسایلی از قبیل ویلچر، واکر و عصا اهدا شود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات