استخدام مترجم زبان انگلیسی با تسلط کامل به زبان در تهران

به مترجم زبان انگلیسی با تسلط کامل به زبان جهت شرکت مهندسی در تهران نیازمندیم.از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه ... نوشته استخدام مترجم زبان انگلیسی با تسلط کامل به زبان در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات