نهایی شدن توافقنامه همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران، پاکستان و افغانستان

توافقنامه همکاری تجارت اتاق‌های بازرگانی و صنایع ایران، افغانستان و پاکستان نهایی شده و برای تدوین پیشنهادات در جهت گسترش همکاری و نظارت بر اجرای مصوبات کمیته ارتباطی نیز تشکیل شده است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات