اعلام زمانبندی هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی)

زمانبندی فراخوان بهمن ۱۳۹۶  پیرو سیاست های ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عالی جذب، بدینوسیله برنامه زمانبندی هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن  ۱۳۹۶ به شرح زیر اعلام میگردد.  ردیف اقدام کننده اقدام تاریخ شروع تاریخ خاتمه […]

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات