رای دیوان عدالت در ارتباط با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران

دیوان عدالت اداری رای داد که پرستاران با بیست سال سابقه کار می‌توانند پیش از موعد بازنشست شوند. به گزارش ایلنا، رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران منتشر شد. براساس این رای، پرستاران با بیست سال سابقه بیمه شده در تامین اجتماعی، با استناد به آیین‌نامه مشاغل سخت و […]

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات