سخنگوی دولت چه اشتباهی در باره واردات خودرو کرد؟

چندی پیش در آخرین جلسه سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت در بخشی از سخنانش در دفاع از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، موضوعی را مطرح کرد که صدای همه را درآورد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات