هیأت پارلمانی اردن به ایران سفر می‌کند/ امان در جستجوی شریک استراتژیک جدید

همزمان با تغییر معادلات در منطقه و بدعهدی‌ عربستان و امارات در حمایت از اردن برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد این کشور، اردن در حال حاضر در جستجوی یک شریک استراتژیک جدید است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات