«شب شاعر» به یاد ابوالفضل سپهر برگزار می‌شود

مراسم نکوداشت مرحوم ابوالفضل سپهر در نخلستان اوج برگزار می‌شود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات