همکاری جدید «دی‌کاپریو» با «تارانتینو»

آخرین همکاری دی‌کاپریو و تارانتینو به سال ۲۰۱۲ در فیلم «جانگوی رهیده» برمی‌گردد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات