امنیت و عدالت در نظام اسلامی برای همگان است

وزیر اطلاعات، امنیت و عدالت را در حکومت اسلامی برای همگان دانست و گفت: نظام اسلامی جای پیاده کردن سلایق نیست بلکه باید براساس آیات و روایات به همه افراد درون نظام خدمت رسانی کرد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات