گلزن نفتی ها عزادار شد

گلزن برتر نفت تهران در این فصل از رقابت ها در غم از دست دادن پدر بزرگوارش عزادار شد. شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - 19:50

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات