شکست رئال برابر ویارئال در سانتیاگو برنابئو

رئال مادرید در خانه خود با یک گل مغلوب ویارئال شد تا روزهای تلخ زیزو استمرار پیدا کند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات