«دین‌پرست» دبیر جدید شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور شد

با حکم وزیر کشور دین پرست معاون وزیر در امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور منصوب شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات