علیپور: زدن گل دقیقه 90 خوشحال کننده‌تر است

مهاجم پرسپولیس از اینکه توانسته است دروازه سیاه‌جامگان را در دقایق پایانی باز کند بسیار خوشحال بود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات