توقف خانگی السد در حضور بازیکن ایرانی خود

السد در هفته دوازدهم لیگ ستارگان قطر در حضور ۹۰ دقیقه ای بازیکن ایرانی خود متوقف شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات