کارت زرد پررنگِ طاهری به سپاهانی‌ها یک روز بعد از شکست در دربی

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات