بوندس لیگا؛ پیروزی شیرین لایپزیگ در مقابل شالکه

لایپزیگ توانست شالکه را شکست دهد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات