سپاهان در محاصره گویمی ها

تیم فوتبال شهید باقری گویم در هفته چهارم از دور نهایی لیگ دسته سوم فوتبال ایران به دیدار تیم هفتم جدول می‌رود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات