نوجوان کرمانشاهی به نقل قصه «بیژن و منیژه» پرداخت

فائزه امیری نوجوان کرمانشاهی با داستان «بیژن و منیژه» در بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری حضور خواهد یافت.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات