حسن زاده: نجفی و جغتاپور فردا روی نیمکت هستند

مالک خونه به خونه بابل اظهار امیدواری می کند در دیدار برابر دومین کرمانی لیگ دسته اول می توانند با نتیجه ای مناسب بازی را به پایان برسانند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات