آیت الله شب زنده دار: درباره عقاید شیعه با احدی رودربایستی نداریم

عضو فقهای شورای نگهبان نسبت به اظهارات یکی مسؤولان واکنش نشان داد و تأکید کرد: ما نسبت به عقائد شیعه و آنچه که در شیعه مسلم است با احدی رودربایستی نداریم.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات