افزایش آمار افراد بی شناسنامه دارای پدر و مادر ایرانی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه تعیین تکلیف افراد بدون هویت نیازمند اصلاح قانون مدنی نیست، گفت:‌ درحال حاضر برخی افراد دارای پدر ایرانی نیز شناسنامه ندارند.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات