تولید رادیو با چاپگر سه بعدی که بدون برق و باتری کار می کند

محققان موفق به تولید نوعی رادیوی ساده با استفاده از چاپگرهای سه بعدی شده اند که برای روشن ماندن و فعالیت نیازی به باتری یا اتصال به برق ندارد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات