زیدان: مستحق باخت نبودیم، توضیحی برای این شکست ندارم

زیدان معتقد است تیمش مقابل ویارئال مستحق شکست نبوده است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات