غیبت شفر در تمرین امروز آبی پوشان/ برد استقلال مقابل تیم جوانان

وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال به دلیل حضور در باشگاه در تمرین امروز تیمش غایب بود.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات