تشکیل ۳ هزار و ۶۵۱ پرونده تخلف صنفی

در آذرماه امسال پنج هزار و ۴۲۶ گشت مشترک بازرسی به انجام رسید که منجر به تشکیل سه هزار و ۶۵۱ پرونده تخلف صنفی به ارزش حدود ۴۹ میلیارد ریال شده است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات