مهدی دغاغله به گل گهر سیرجان پیوست

مهدی دغاغله مهاجم اسبق پسپولیس با عقد قراردادی به تیم گل گهرسیرجان پیوست.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات