برگزاری جلسه هماهنگی دیدار آلومینیوم و مس رفسنجان

جلسه هماهنگی پیش از دیدار با آلومینیوم اراک و مس رفسنجان برگزار گردید

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات