والورده: بارسلونا بهترین تیم دنیا است

سرمربی بارسلونا اعتقاد دارد این تیم در حال حاضر بهترین تیم دنیا است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات