کونته: علت تساوی، خستگی تیم بود

کونته درباره تساوی تیمش مقابل لسترسیتی صحبت کرده است.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات