برگزاری جلسه هماهنگی دیدار خونه به خونه و مس

دیدار خونه به خونه مازندران و مس کرمان ساعت 14 عصر فردا یکشنبه در ورزشگاه هفت تیر بابل برگزار خواهد شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات