پایان کار شهباززاده در استقلال

جدایی مهاجم شماره 10 استقلال از این تیم قطعی شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات