تغییر سکاندار صندوق نفتی

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور با استعفای احمد دوست‌حسینی موافقت و مرتضی شهیدزاده جایگزین وی شد

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات