نعمتی: برای صعود کاسپین به لیگ یک هم قسم شده ایم

نعمتی گفت : امسال تمام توان خود را برای صعود به لیگ یک گذاشته ایم و برای این مهم و شادی هواداران هم قسم شده ایم .

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات