شوک جدید به ” استقلال ” ؛ یک بازیکن دیگر برای آبی ها دردسر ایجاد کرد !

در شرایطی که همه از پرونده امیرحسین صادقی در کنفدارسیون فوتبال آسیا صحبت می کنند پرونده شکایت یک بازیکن دیگر برای استقلال دردسر آفرین شده است. نوشته شوک جدید به ” استقلال ” ؛ یک بازیکن دیگر برای آبی ها دردسر ایجاد کرد ! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball پدیدار شد.

از
در تاریخ
زمان مطالعه کمتر از یک دقیقه
تبلیغات